σαπουνοποιός

ο, Ν
βλ. σαπωνοποιός.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαπωνοποιία — και σαπουνοποιία, η, Ν [σαπωνοποιός / σαπουνοποιός] 1. το σύνολο τών σαπωνοποιείων 2. η τέχνη και το επάγγελμα τού σαπωνοποιού 3. εργοστάσιο παραγωγής σαπουνιών …   Dictionary of Greek

  • σαπωνοποιείο — και σαπουνοποιείο, το, Ν εργοστάσιο παραγωγής σαπουνιών, σαπουνάδικο. [ΕΤΥΜΟΛ. < σαπουνοποιός / σαπωνοποιός. Η λ., στον λόγιο τ. σαπωνοποιεῖον, μαρτυρείται από το 1871 στο Λεξικόν Ελληνογαλλικόν τού Άγγ. Βλάχου] …   Dictionary of Greek

  • σαπωνοποιός — και σαπουνοποιός, ο, Ν παρασκευαστής σαπουνιών, σαπουνάς. [ΕΤΥΜΟΛ. < σάπων / σαπούνι + ποιός*. Ο τ. σαπωνοποιός μαρτυρείται από το 1850 στον Σ. Α. Κουμανούδη] …   Dictionary of Greek

  • σαπωνοποιώ — και σαπουνοποιώ Ν μετατρέπω λιπαρές ουσίες σε σάπωνες. [ΕΤΥΜΟΛ. < σαπωνοποιός / σαπουνοποιός. Ο τ. σαπωνοποιῶ μαρτυρείται από το 1856 στο Λεξικόν Γαλλοελληνικόν και Ελληνογαλλικόν τού Σκ. Δ. Βυζαντίου] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.